Skip to Content

KAZINCI KÖR

„forrás voltam”

 

k A Z I N C I   K Ö R  

 

 

Városrészlet (Fotó: Hidvári Imre)

Találkozunk Barcikán                                                      

 

Bereti Gábor

Hidvári Imre

Hegedűs Mária

Szőke Lajos

 

  

A könyv 2010. szeptember 22-i bemutatóján elhangzott értékelést Hegedűs Mária írta és adta elő. Olvasható a KAZINCI KÖR könyvtárban a Hegedűs Mária cím alatt. Alapos értékelés, érdemes elolvasni.

A 2010. október 19-én Izsófalván tartott író - olvasó találkozón mondta volna el Zvadáné Erzsike az alábbi értékelést, de más irányú elfoglaltságai miatt csak olvashatták a résztvevők a kinyomtatott recenziót. Itt sincs hangfelvétel.

SAJÁTOS „ÍRÁSKÉNYSZER „

FORRÁS VOLTAM

         Részt vettem a kora őszi könyvbemutatón. Meghallgattam az új kötetből elénk tárt verseket. Elméláztam a vetített képeken. Legnagyobb örömömre Hidvári Imre szerző Forrás voltam című könyvét „költői szeretettel” dedikálta számomra, amit azóta magaménak tudhatok.

         Az íróasztalomon nyugvó könyvet sokáig csak nézegettem, A borítón lévő kép igazán eredeti, olyan, mintha megszólalna. A költő-tanár mintha mondaná, itt vagyok, nyisd ki, olvasd… Meghallottam kérését. Kinyitottam. Olvasgattam. Értelmezgettem. Fecske Csaba író szavaival élve ráhangolódtam a sajátos hangulatú versekre. Lassan haladtam az olvasással. Annyira más ez a szerzői stílus, mint ami hozzám közelebb álló. Mégis megpróbáltam Hidvári Imre költő szemüvegén látni a betűket. Igaza van az Ajánlónak abban, hogy ez a nyelvi szikárság semmi fölösleget nem tartalmaz. Ám mégis jobban örülnék, ha mondani valóját jobban kidomborítaná – gondoltam. Lelki szemeimet elővéve lehetetlennek tartottam, hogy a fiatalok által hűen előadott versekben ne találjak valami kapaszkodót. A kisbetűs, írásjelek nélküli versekben - gondolatban kiraktam a vesszőket, pontokat. Újraírtam magamban. Nekem/nekünk adja „a hihetőt és lehetetlent…” és ha elfogadjuk „… a szépet a gyönyörködtetőt…” – semmit nem kell kirakni, csak olvasva gondolkodni.

A könyv lapjain – furcsán és sajátosan - pár szó, pár sor… Szokatlan számomra, és talán éppen ezért egyszerűen nagyszerű. Próbálom megfejteni a titkot, ami nincs. Olyan ajándékot kaptam, amire érdemes odafigyelni. Tanárember létére szűkszavúan ír, de éppen ez a kevés a sok számomra. „…veszek tőled meséket a mesék ellen… - szavakat a gonosz szavak ellen – megvenném a bölcsek kövét…” Ebben a pár sorban benne van a mély érzelem, az igazságkeresés. Nem fogad el semmiféle előnyt, amiért nem tett semmit, ami nem az övé. De adni igen „körben, köveket virágokat…” Címadó verse újra mély gondolkodásra késztet. A 15 sor és pár szó annyira mélyen botorkál a létben, mint a kőbe fagyott „énnek”. Igen, jól írtam le – két n-nel! Elfáradtam a gondolkodó olvasásba – ízlelgetem a szavakat -  „forrás voltam – búvó patak voltam – árnyat adó…” A Tört kövek csobbannak a fehér papíron – „… elhalkult a szó elhalkult a mozdulat…”  A kő alatt és kőbe zárva  az áldást mutató kéz rád mutat. Számomra a kötet legszebb verse „a sírás”, amely a gránit erejével omlik a világra.

A könyv prózáira sem lehet rámondani, hogy egyszerre megérthetők. Meg kell állni olvasás közbeni értelmezésre. Ilyen emlék-gondolatok szövik át a „Kaliczka” című írást. „Nem értettem meg, hogyan lehet ennyire félni. Nem értettem meg, miért tanultam meg, nem beszélni.” 

Megyünk, lépkedünk a múlt időben… Tovább a Tört köveken, hogy elérjünk a Kővirág ciklushoz. „Egy vonal egy pont egy valami” Talán ez a három/hat szó a mondanivalója ennek a résznek, vagy épp „Hajléktalanná vált a bánatom”.

Ismerős barát In memoriam-ja könnyeket csaltak elő, de a meghatottság érzésével küszködtem egészen a „karácsonyi kifordított ruhákig”.

A Körben c. rész 68 oldala a 2001-es könyv és CD lenyomata. Ebben a részben a nagybetűk még ott vannak. A pontokkal lezárt sorokra az olvasó jobban figyelhet. Kitöltheti saját gondolataival. A versek között találkoztam olyan gondolattal ami keresztény hitem elleni, de érzékeny költői alázattal továbblapoztam, nem firtatom az írás mibenlétét…

A versek, történetek a közéletből merített témákat dolgoz fel röviden. A Szabálytalan életrajz, a Széki emlékeim kötetben már 1998-ban megjelent. Dátumok – iskolai életnapló – amely a Szerző munkásságáról állít ki hiteles képet.

Szitka Péter polgármester írta a könyv Utószó-ját. Örök körforgásnak az állandósága ez a kötet, amelyben megfér Hídvári Imre nyugalma és nyughatatlansága…

Molekné Kőrösi Beatrix könyvtárvezető fontos feladatnak tekinti a bemutatkozás lehetőségét – az író és olvasó között.

         Végre elolvastam és igazából mégsem ismerhettem meg a Szerzőt. A sokléptű érzések, tanári múlt, szerteágazó gondolatok összessége lassan fog leülepedni bennem. De most már bármikor leemelhetem könyvespolcomról, ha egy-egy verse, gondolata után érzéseimben kíváncsiság alakul ki.

Ajánlom mindenkinek, de főleg azon olvasóknak, akik szeretik az egyedi stílust, a nehezebb fajsúlyú gondolkodásra serkentő írásokat. Hidvári Imre költőnek  gratulálok, megköszönöm a könyvet, további életútjához jó egészséget, kitartást és sikereket kívánok.

Kazincbarcika, 2010-10-08.

                                                                  Zvadáné Farkas Erzsébet

 

A Bódva - Szuhavölgye TV felvételt készített az író - olvasó találkozóról, de számomra megnézhetetlen volt. Remélem a felvételen is jó hangulatú, érdekes író- olvasó találkozó volt. Kár, hogy az interneten sem lehet elérni...

 

 

 

2010. JÚNIUS 19. (szombat)

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA - Meghívja Önt Hegedűs Mária.

Helyszín: Gömöri Múzeum (Putnok, Serényi László tér. 10.)

A részletes program olvasható a Hegedűs Mária link alatt.

 

 

A könyv bemutatójának tervezett időpontja: 2010. június 3. (csütörtök) 16 óra helyett később, valamikor szeptemberben. Az előzetesen szabad időpontra bejött a városi pedagógusnapi ünnep. Júniusban nincs más időpont, majd szeptemberben...

 

Meghívó

 

Meghívjuk Hidvári Imre „forrás voltam” című új könyvének a bemutatójára – az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ klubtermébe. Időpont torlódás miatt júniusban már nem, csak szeptemberben...

 A rendező könyvtár és a szerző nevében sok szeretettel várjuk az alább részletezett eseményre.

Bemutatás: Hegedűs Mária.

Műsor: az Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium diákjai adják elő
Pál-Kutas Dénesné (Rózsika) vezényletével.

Lektor: Fecske Csaba.

 A kérdésekre válaszol: Hidvári Imre.

 Üdvözlettel:

 Kazincbarcika, 2010. május 20.

Hidvári Imre 

Ősz 2009. Kazincbarcika

Fotó sorozat (Fotó Hidvári Imre)

 

 

Az "Idővár" rendezvényén már be is mutatkoztunk. Az ott készült fotókat később rakjuk fel.

 

 

Hegedűs Mária "Párizs napló" című könyvének bemutetóján készült képeimet a fotóim között lehet megtalálni HeMa cím alatt.

 

HeMa

Hegedűs Mária: Párizsi napló című könyvének bemutatása.

Az alapító tagok:

 

 

Bereti Gábor

Hidvári Imre

Hegedűs Mária

Szőke Lajos

 

Az internetes újság címe: KAZINCI KÖR.page | by Dr. Radut